THĂM DÒ CHỨC NĂNG >

Hệ thống máy móc

Khoa Thăm dò chức năng là khoa sử dụng các thiết bị y tế để đánh giá hình thái, chức năng các cơ quan trong trong cơ thể như điện tâm đồ, điện não đồ, điện tim, test thở…

Đăng ký khám