Bác sĩ Nghiêm Đình Phàn

Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Hoàng Long - BS Nghiêm Đình Phàn đóng góp tích cực trong công tác điều hành và quản lý chuyên môn, góp phần đưa Phòng khám ngày càng phát triển.

Bác sĩ Nghiêm Đình Phàn giám đốc chuyên môn Phòng khám đa khoa Hoàng Long

Ảnh minh họa: Bác sĩ Nghiêm Đình Phàn giám đốc chuyên môn Phòng khám đa khoa Hoàng Long

Trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Hoàng Long, Bác sĩ Nghiêm Đình Phàn cũng từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các cơ sở y tế. Cụ thể:

• Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại Bệnh viện học viện quân y 103 (2000 - 2014);

Hội viên hội Ngoại khoa Việt Nam;

• Thành viên ủy ban phòng chống thảm họa - trực thuộc Bộ Y tế;

• Hiện nay là Giám đốc chuyên môn - Phòng khám Đa khoa Hoàng Long

• Khen thưởng: Huân chương Bảo vệ tổ quốc; Huân chương chiến công.

Bác sĩ Nghiêm Đình Phàn

Ảnh: Bác sĩ Nghiêm Đình Phàn

Hiện nay, trong vai trò Giám đốc Chuyên môn của Phòng khám, BS Phàn đóng góp tích cực trong công tác điều hành và quản lý chuyên môn, góp phần đưa Phòng khám ngày càng phát triển.


Đăng ký khám